Andrzej Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAKALU Andrzej Bąk w Juszkowie informuje, iż zabawka: KLOCKI MAGNETYCZNE MAG-BUILDING KZ0624, Item No: GB-W20 , kod EAN 6947241504017, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony wskaźnik strumienia indukcji magnetycznej w magnesach, które stały się dostępne podczas badania, co w przypadku połknięcia ww. elementów, może prowadzić do perforacji lub niedrożności jelit, a w konsekwencji do poważnych urazów wewnętrznych. Ogłoszenie publikuje się w związku z  postępowaniem prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.